flugi

flugi

Open NK Schaken in Dieren

Regiobode - woensdag 14 november 201 2

Jubileumjaar voor Open NK Schaken in Dieren

DIEREN - Volgend jaar is Dieren voor de 35e keer gastheer van het Open Nederlands Kampioen­schap Schaken en de Bondswed­strijden. In 2013 vindt het grote schaakevenement in Zalencen­trum Theothorne plaats van 22 juli tot en met 1 augustus en die editie zal een speciaal, feestelijk tintje krijgen.
"Wij willen binnen drie jaar weer naar 500 deelnemers," zegt de nieuwe toernooidirecteur, ex-wet­houder van Rheden Ap Lammers. "Het toernooi moet weer in zijn oude luister hersteld worden. Vorig jaar was het door allerlei omstandigheden iets minder, vooral in de hoofdgroep. We gaan proberen die trend in het komen­de jaar al om te keren."
Het organisatiecomité is al vroeg begonnen met het aantrekken van nieuwe sponsors om sterkere schakers te kunnen uitnodigen voor het toernooi, dat al voor de 45e keer in de gemeente Rheden plaatsvindt. Allerlei vormen van sponsoring kunnen hierbij helpen. Zo he eft het bedrijf Jacobs Verhui­zingen uit Velp toegezegd een auto met chauffeur beschikbaar te stel­len voor het halen en retourneren van de tafels en de stoelen van SG het Rhedens, naar en van de speelzaal . Polysport Activiteiten & Catering en Camping Boszicht willen meedenken over een groei van het toernooi omdat zij dat ook voor hun bedrijf van belang ach­ten. Met meerdere andere partijen vinden gesprekken plaats over mogelijkheden om samen te wer­ken.
Daarnaast zijn er al vergevorderde plannen voor nevenevenementen. De opening van het toernooi wordt verschoven naar maandag­avond (22 juli). Daarvoor zal deze keer een programma worden samengesteld dat aantrekkelijk is voor de jeugd. Kinderen zullen bij de opening in de gelegenheid zijn om bekende schakers te ontmoe­ten. Verder zijn er plannen voor een schaaksimultaan met een bekende Nederlandse speler op de rustdag, zondag 28 julio Eigenaar Maurice Vloed van Grand Café - Zalen - Schouwburg Zalencen­trum Theothorne heeft aangege­ven deze extra activiteit te willen sponsoren. De simultaan zal pal voor het Grand Café op het Cal­lunaplein plaatsvinden en zal wor­den gecombineerd met activitei­ten die te maken hebben met het thema schaken, maar aantrekke­lijk zijn voor het hele gezin. Het doel van deze activiteiten is om gedurende het evenement van Dieren een echt schaakdorp te maken, en bewoners en bezoekers zullen dit kunnen zien en beleven.
"We hebben nog veel meer nieu­we ideeën voor het toernooi," zegt toernooidirecteur Ap Lammers. "Daarover hopen we· in de komende maanden, onder meer via de Regiobode, via sociale media en via onze website nader te kunnen berichten."